Cổ phiếu Công ty Xây dựng điện VE2 vào diện bị kiểm soát

Trang Mai 07:39 | 23/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 21/9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã: HoSE) đã ra quyết định chuyển cổ phiếu VE2 của Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 sang diện bị kiểm soát thay cho quyết định vào diện bị cảnh báo ngày 13/9 trước đó.

Theo đó, cổ phiếu VE2 bị kiểm soát là do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Áp dụng: Điểm G khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Công ty sẽ phải gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.

Trước đó, VNECO 2 đã huỷ hợp đồng kiểm toán cho BCTC năm 2022 đã đăng ký ngày 25/7/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam theo đơn đề xuất dừng cung cấp dịch vụ từ bên kiểm toán. Phía đơn vị kiểm toán cho biết, theo quy định, Công ty VNECO 2 thuộc đối tượng phải công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm. Tuy nhiên đến 13/9, phía kiểm toán vẫn chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán cần thiết để có thể đưa ra kết luận soát xét và ý kiến kiểm toán phù hợp. 

Theo báo cáo tài chính quý II/2022, VE2 có doanh thu thuần 24 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ 2021. Trừ 23,2 tỷ đồng giá vốn, VE2 thu về gần 870 triệu đồng lợi nhuận gộp, tăng hơn 90 triệu đồng. Doanh thu quý II đến từ Công ty nghiệm thu thanh toán được phần dở dang đã thực hiện trước đây của công trình Thuận Thành, Ngàn Trươi và thanh toán phần vật tư cột thép công trình Diễn Châu. 

 

Tuy nhiên chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng đã khiến sau thuế, công ty báo lỗ 233 triệu đồng. Giải trình về điều này, phía VE2 cho biết trong quý II/2022, mặc dù doanh thu tăng cao, nhưng tỷ suất lợi nhuận của các công trình thấp. Mặc khác, do đầu tư vốn nhiều, quay vòng vốn chậm nên chi phí lãi vay tăng cao, dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ giảm sút. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty thu về 461,6 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 1.508,4% so với 6 tháng 2021. 

Tổng tài sản của VE2 tính đến 30/6/2022 là 95,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 90%, tương đương 85,7 tỷ đồng, còn lại 9,7 tỷ đồng tài sản dài hạn. Nợ phải trả của Công ty tính đến hết quý II là 71,6 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 36,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 23,9 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,99.