Sáu nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện năm 2024

Sáu nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện năm 2024

Ngày 24/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã làm việc với các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các Tổng công ty: Đông Bắc, Khí Việt Nam về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp than, khí cho sản xuất điện cùng với các giải pháp bảo đảm an ninh cung ứng điện năm 2024.
Tỉnh Hà Giang sẽ tạo điều kiện tốt nhất để EVN/EVNNPT triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Hà Giang sẽ tạo điều kiện tốt nhất để EVN/EVNNPT triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/10/2023, tại Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Bộ Công Thương đề xuất mua bán điện trực tiếp, không cần qua EVN

Bộ Công Thương đề xuất mua bán điện trực tiếp, không cần qua EVN

Theo phương án được Bộ Công Thương xây dựng trình Thủ tướng, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn sẽ có thể mua, bán điện trực tiếp với đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo thông qua đường dây riêng, không do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý.