Công ty Chứng khoán BIDV nghiên cứu chuyển giao dịch cổ phiếu BSI từ HoSE sang HNX

17:31 09/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Để góp phần giảm tải quy mô số lệnh giao dịch trong phiên tại sàn HoSE Ban Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đang nghiên cứu phương án chuyển giao dịch cổ phiếu BSI từ HoSE sang HNX.

Với mong muốn thuận lợi hoá môi trường giao dịch và góp phần giảm tải quy mô số lệnh giao dịch trong phiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC – có mã chứng khoán là BSI) đã đã thống nhất tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc chuyển giao dịch cổ phiếu BSI từ HoSE sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 
Xuất phát từ lợi ích chung của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán, BSC cho rằng giải pháp chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX là phù hợp và khả thi trong điều kiện thị trường hiện tại cho đến khi HoSE hoàn tất giải pháp công nghệ xử lý hiện tượng nghẽn lệnh tại HoSE.
 
Công ty Chứng khoán BIDV chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNXBSC nghiên cứu chuyển BSI sang HNX để tránh hiện tượng nghẽn lệnh tại HoSE
 
Vì vậy, việc BSC chủ động chuyển sàn giúp bảo vệ cho các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu BSI thực hiện kịp thời các giao dịch theo nhu cầu thời gian thực tế, hạn chế các rủi ro phát sinh từ sự cố giao dịch.
 
Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HoSE được đưa vào vận hành, căn cứ tình hình thực tế, BSC sẽ xem xét đề xuất việc chuyển cổ phiếu BSI trở lại giao dịch tại sàn HoSE.
 
Được cấp phép thành lập ngày 26/11/1999, với tên giao dịch là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), trong năm 2020, BSC là Công ty Chứng khoán trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên sàn HoSE, Top 3 thành viên có thị phần giao dịch trái phiếu lớn nhất trên sàn HNX.
 
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản gửi HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD ) về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.
 
Theo đó, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE, UBCKNN cho biết, doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị cho HNX và HoSE.
 
UBCKNN yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE, mà không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.
 
Về các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… UBCKNN hướng dẫn HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX, đồng thời yêu cầu HoSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.
 
Cũng theo văn bản hướng dẫn của UBCKNN, cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HoSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của HoSE trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX.
 
UBCKNN tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.
 
UBCKNN yêu cầu HNX, HoSE và VSD khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay.
 
Cơ chế này được áp dụng từ ngày 3/3/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HoSE.
 
H.A