Cục Thuế Nam Định phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt 5.370 tỷ đồng

15:11 19/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ngày 18/11 vừa qua, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Cục Thuế Nam Định về tình hình thu ngân sách 10 tháng đầu năm và triển khai biện pháp quản lý thuế hai tháng cuối năm 2020.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Đình Hồng – Cục trưởng Cục Thuế Nam Định cho biết, 10 tháng đầu năm tổng thu nội địa là 4.044 tỷ đồng đạt 82% dự toán Trung ương, 76% dự toán Tỉnh và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2019. Trừ khoản thu tiền sử dụng đất 2.387 tỷ đồng đạt 74% dự toán Trung ương và 72% Tỉnh giao, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Trong đó, đáng chú ý là khoản thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 103% so với dự toán tỉnh giao. Ngoài ra, có 02 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn có kết quả thu 10 tháng đầu năm đạt kết quả thu thấp (dưới 70% dự toán Tỉnh giao) là thu từ khu vực Doanh nghiệp Nhà nước giảm 13% và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 11%.
 
Trong 10 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế Nam Định đã thực hiện được 42 cuộc thanh tra, bằng 64% kế hoạch, qua đó truy thu, truy hoàn và phạt 36 tỷ đồng, giảm lỗ 59 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0, 532 tỷ đồng. Tổng số đã nộp NS 34 tỷ đồng, bằng 94% số phải thu sau thanh tra. Thực hiện 502 cuộc kiểm tra, bằng 72% kế hoạch, qua đó truy thu, truy hoàn và phạt 40 tỷ đồng, giảm lỗ 195 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6 tỷ đồng; số không được hoàn 4 tỷ đồng. Tổng số đã nộp NS 32 tỷ đồng, bằng 80% số phải thu sau kiểm tra. Mặc dù số lượng thành tra, kiểm tra thấp hơn sơ với cùng kỳ, tuy nhiên hiệu quả công tác thành, tra kiểm tra/số cuộc cao hơn.
 
Cục Thuế Nam Định phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt 5.370 tỷ đồng
 Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục Thuế Nam Định.
 
Đến ngày 31/10/2020 kết quả thu hồi nợ thuế là 123 tỷ đồng, đạt 81% số Tổng cục Thuế giao và đạt 63% kế hoạch phấn đấu của Cục Thuế. Tổng nợ ước đến 31/10/2020 là 592 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm 31/12/2019 (trong đó có khả năng thu 247 tỷ, chiếm 42% trên tổng nợ). Đã thực hiện khoanh nợ thuế với số tiền là 122 tỷ đồng, xóa nợ là 136 tỷ đồng.
 
Ông Hồng nhấn mạnh, để đạt được kết quả như trên, ngay từ đầu năm 2020, Cục Thuế đã quyết liệt chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực thi công vụ và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu như: Tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai quyết liệt các gói hỗ trợ của Chính phủ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ NNT; Thành lập Tổ công tác đánh giá tác động dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới nguồn thu. Tổ chức rà soát và nắm chắc đối tượng, nguồn thu, phân tích các nguyên nhân tăng/giảm thu; giảm sát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán, hoàn thuế; Tăng cường chống thất thu thuế qua công tác thanh tra, kiểm tra; Triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ thuế. Phát động trong toàn ngành các phong trào thi đua hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.
 
Ngoài ra, ông Vũ Đình Hồng cho biết, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây khó khăn cho công tác thu, tuy nhiên Cục Thuế quyết tâm phấn đấu thu ngân sách cả năm 2020 là 5.370 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương, 101% dự toán tỉnh giao. Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất là 3.000 tỷ đồng đạt 93% dự toán Trung ương, 91% dự toán tỉnh giao. Như vậy, Cục Thuế phấn đấu trong 02 tháng cuối năm 2020 toàn ngành còn phải thực hiện là 1.326 tỷ đồng, thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất là 613 tỷ đồng.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ngoài ghi nhận những đóng góp của Cục thuế Nam Định, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết Cục Thuế Nam Định cần rà soát thêm doanh nghiệp trên địa bàn để đảm bảo thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 quý đầu năm 2020 đạt tối thiểu 75% theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế mới.
 
Tổng cục trưởng đề nghị Cục Thuế Nam Định tiếp tục tập trung nguồn lực, khắc phục ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 để thực hiện tốt công tác quản lý thuế, công tác quản lý nợ thuế, thanh tra kiểm tra, tăng cường áp dụng điện tử trong quản lý thuế (Trao đổi điện tử, chữ ký điện tử...) trong điều kiện tinh giảm biên chế, giảm đầu mối lãnh đạo Chi cục nhưng vẫn phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành vượt kế hoạch thu NSNN năm 2020.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Cục thuế Nam Định đặt ra tiêu, trong 02 tháng cuối năm 2020, Cục Thuế Nam Định sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau: (1) Tập trung triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để NNT nhanh chóng tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ, khắc phục và phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh; (2) Theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách hàng ngày; dự báo, đánh giá đầy đủ tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19. Rà soát, xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời xây dựng các giải pháp thu phù hợp, hiệu quả; (3) Tiếp tục thực hiện đầy đủ, quyết liệt các biện pháp quản lý, đôn đốc nợ thuế. Tập trung đôn đốc các khoản thuế và tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP vào NSNN. Tiếp tục thực hiện xử lý nợ thuế, ban hành các quyết định khoanh nợ, xóa nợ đối với những hồ sơ đủ điều kiện theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.(4) Đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, để yêu cầu giải trình hoặc bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Phân tích chuyên sâu Báo cáo Tài chính, Quyết toán thuế TNDN năm 2019 nhằm phát hiện doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... có biện pháp xử lý kịp thời, chống thất thu NSNN.(5) Duy trì đường dây nóng của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, để nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời các phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ của công chức thuế nhất là những công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm kỷ cương, kỷ luật của ngành. (6) Tăng cường công tác hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật để góp phần hỗ trợ về nguồn vốn cho doanh nghiệp kinh doanh. Đồng thời quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế GTGT.
 
HOÀNG QUÂN