Dệt may Thành Công (TCM) thông báo phát hành gần 10,7 triệu cổ phiếu

Diên Vỹ 18:01 | 27/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo văn bản gửi lên HoSE ngày 27/5, Dệt may Thành Công (TCM)  dự kiến phát hành 10.689.053 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 106,89 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 100:15, tương ứng cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 15 cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 8/6/2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, TCM đã phát hành 71.360.808 cổ phiếu, trong đó bao gồm 71.260.358 cổ phiếu đang lưu hành và 100.450 cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ doanh nghiệp gần 713,61 tỷ đồng. 

Như vậy dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 820,5 tỷ đồng.

Trước đó, theo kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được cổ đông TCM thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến cổ tức năm 2021 là 25% trên mệnh giá. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh năm 2021 của TCM không đạt mục tiêu đề ra bởi tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Hội đồng quản trị TCM đã trình cổ đông thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận.

Theo phương án được thông qua, TCM điều chỉnh cổ mức xuống 15% trên mệnh giá, thanh toán bằng cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu thưởng. 

Năm 2021, TCM báo cáo doanh thu thuần đạt 3.535,4 tỷ đồng, tăng 1,89% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 3.460,7 tỷ đồng) nhưng chỉ hoàn thành được 83,81% mục tiêu doanh thu đặt ra cho năm. 

Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 143.66 tỷ đồng, giảm mạnh 47,99% so với mức 276,23 tỷ đồng đạt được hồi năm 2020 và chỉ đạt 49,53% mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng vọt 21,46% lên 405,65 tỷ đồng.