Dự báo xuất khẩu có thể đạt 368 tỷ USD trong năm 2022

Uyên Hương 16:29 | 23/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 464,13 tỷ USD, cả nước xuất siêu 1,39 tỷ USD. Riêng xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8 đạt 15,13 tỷ USD, giảm khoảng 7% so với nửa cuối tháng 7/2022.

Nhận định về kết quả này, đại diện Bộ Công Thương cho biết, cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu với con số trên 1 tỷ USD đã góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.

Đặc biệt, dựa vào kết quả xuất khẩu, Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022 ước đạt khoảng 368 tỷ USD, tăng khoảng 9,46% so với năm 2021, vượt mục tiêu Chính phủ giao (khoảng 8%) và vượt mục tiêu Kế hoạch đề ra của Bộ Công Thương tại Quyết định số 60/BCT – KH ngày 18/1/2022 (8,1%) và nhập khẩu đạt khoảng 367 tỷ USD. Về cán cân thương mại, dự kiến năm 2022 xuất siêu khoảng 1 tỷ USD, đạt mục tiêu kế hoạch.

Mới đây, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 Bộ Công Thương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, thời gian qua doanh nghiệp đã tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt các FTA thế hệ mới để thúc đẩy xuất khẩu.

Hơn nữa, dù bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục dự báo còn nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới dự báo có thể suy thoái kinh tế. Lạm phát tăng cao ở hầu hết các quốc gia như khu vực EU hay tại Hoa Kỳ có thể làm tiêu dùng các mặt hàng không thiết yếu nhập khẩu chịu ảnh hưởng, làm sụt giảm cầu hàng hóa nhập khẩu từ các nước; trong đó, có Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những tháng còn lại của năm 2022, nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cao theo chu kỳ xuất nhập khẩu hàng hóa và hiệu quả từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ngày càng được thực thi toàn diện và hiệu quả hơn. Dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc.

Báo cáo cũng nêu rõ mục tiêu phát triển thương mại đặt ra cho năm 2023, ngành công thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2022, cán cân thương mại duy trì xuất siêu.

Cùng đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19, sự thay đổi trong chính sách thương mại của các nước, các đối tác lớn và trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp điều hành ứng phó kịp thời với các yếu tố bất lợi.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng chú trọng triển khai các FTA thế hệ mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm được nội dung cam kết trong các FTA để vận dụng và phát huy có hiệu quả ưu đãi của Hiệp định, tận dụng tối đa các cơ hội, hạn chế thách thức từ các Hiệp định này.

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng mới; đẩy mạnh xúc tiến thương mại cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hàng nông sản; tổ chức các hoạt động kết nối cấp vùng miền nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa.

Mặt khác, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung triển khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước phát triển để giảm sự phụ thuộc vào khu vực FDI trong sản xuất và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, dự báo thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, chính sách, tập quán buôn bán của các thị trường để Chính phủ, các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường hiệu quả.

Tuy nhiên, xuất khẩu những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn như kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, làm giảm sức cầu hàng hóa.

Vì vậy, Bộ Công Thương đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phê duyệt ban hành Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Hiện nay, Bộ đang tổng hợp ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội ngành hàng để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.