Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD hai tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD hai tháng đầu năm

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 1 xuất siêu 3,62 tỷ USD, tháng 2 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,5 tỷ USD).
Xuất khẩu đầu năm tăng mạnh, DN sẵn sàng đón cơ hội quay trở lại

Xuất khẩu đầu năm tăng mạnh, DN sẵn sàng đón cơ hội quay trở lại

Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2024 ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Trong bối cảnh còn nhiều diễn biến khó lường từ thế giới, doanh nghiệp cần ở tâm thế sẵn sàng để đón cơ hội quay trở lại, cũng như linh hoạt ứng phó trước các thách thức, để đưa ra sách lược phù hợp nhất cho mình.
Xuất khẩu góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Xuất khẩu góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Cùng với đầu tư công và tiêu dùng, xuất khẩu luôn góp phần quan trọng trên "cỗ xe tam mã" để tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường và phức tạp, nhất là chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia khiến tình hình xuất nhập khẩu toàn cầu gần như chậm lại.
Top 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 11 tháng

Top 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 11 tháng

Theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, kết thúc tháng 11, có 33 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%.
Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gần 34%

Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gần 34%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 85,13 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu đạt 47,84 tỷ USD, nhập khẩu 37,29 tỷ USD. Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 10,55 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.