Được phép xây nhà trên đất thuộc quy hoạch treo từ tháng 1/2021

16:27 | 13/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kể từ tháng 1/2021, với diện tích đất thuộc quy hoạch treo trên 3 năm thì người dân được phép xây nhà mới.
Trong nhiều năm qua, quy hoạch treo và cấp quyền sử dụng đất, sở hữu nhà tại các dự án đô thị và khu chung cư vẫn tồn tại gây khó khăn cho người dân. Đất thuộc diện quy hoạch treo là diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất có mục đích, đã công bố sẽ thu hồi để thực hiện nhưng không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch. Trong buổi họp Quốc hội mới đây, các đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về vấn đề này.
 
Được phép xây nhà trên đất thuộc quy hoạch treo từ năm 2021
 
Theo Lao động, Bộ trưởng nhận định, nguyên nhân của tình trạng quy hoạch treo là do chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tầm nhìn, không lập đầy đủ quy hoạch liên quan như hạ tầng kỹ thuật, thiếu quy hoạch chi tiết 1/500, chưa xác định chi tiết nguồn đầu tư, chưa quản lý nghiêm túc, chưa công khai lộ trình thực hiện, chưa kịp thời rà soát, chủ đầu tư năng lực yếu kém,...
 
Để khắc phục tình trạng này, ngày 17/6/2020 Quốc hội đã ban hành Luật số 62/2020 cho phép người dân xây nhà mới trên diện tích đất thuộc quy hoạch treo từ 3 năm trở lên. Luật số 62 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
 
Theo khoản 22, điều 94 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng tạm thời trong Luật số 61/2020, trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.
 
Được phép xây nhà trên đất thuộc quy hoạch treo từ năm 2021
 
Trong trường hợp hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn của công trình và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cần cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không sẽ bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn trên mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện thì chủ đầu tư có thể tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi có quyết định thu hồi đất; khi đó hỗ trợ phá dỡ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
 

Lưu ý, để được cấp giấy phép xây dựng,ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng thì cần thỏa mãn những điều kiện riêng sau đây:

- Đối với nhà ở riêng lẻ:Cần bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

- Đối với công trình xây dựng: Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

 
 
 
Linh Chi (t/h)