Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lãi giảm 22%, dự chia cổ tức tỷ lệ 15%

Trang Mai 16:24 | 13/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) công bố sáng 13/3, các chỉ tiêu kinh doanh đều "cài số lùi" so với năm 2022. Đây là kết quả của sự dự lường những khó khăn do dịch bệnh, giá cả, chi phí vận chuyển,... trong thời gian tới.
Trong một kịch bản tươi sáng hơn, tại báo cáo ngày 17/2, nhóm phân tích Mirae Asset (MAS) kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của QNS năm 2023 tăng lần lượt 12% và 4,6% so với năm 2022, lên 9.240 tỷ và 1.344 tỷ đồng. Sự đa dạng hoá trong mảng sữa cùng sự hưởng lợi từ chính sách và mở rộng vùng nguyên liệu trong mảng đường sẽ là động lực cho sự phát triển doanh nghiệp. 

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2023, QNS đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 2%; lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. 

Trong năm 2022, QNS chịu tác động bởi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, đặc biệt việc tăng tỷ giá, hạn chế nguồn cung làm tăng chi phí sản xuất của công ty. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn vượt chỉ tiêu đặt ra với 8.534 tỷ đồng doanh thu và 1.287 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 7% chỉ tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận. 

Về cổ tức, năm 2023, QNS dự kiến mức cổ tức năm 2023 bằng hoặc hơn 15%, giảm một nửa so với năm trước. 

Năm 2022, công ty lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%. Hiện tại, QNS đã chia hai lần cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 15%, đợt 1 vào tháng 9/2022 và đợt 2 vào tháng 1/2023. Do đó, công ty muốn trình cổ đông phương án chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là 18/4, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4, thanh toán dự kiến vào ngày 27/4.  Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty phải chi 1.071 tỷ đồng cho ba lần trả cổ tức năm 2022.

 Ảnh: Trang Mai tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp

Ngoài ra, trong tài liệu gửi cổ đông của QNS còn có tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với 3 phương án.

Phương án 1, tỷ lệ phát hành bằng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 3,57 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

Phương án 2, tỷ lệ phát hành bằng 2% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 7,14 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

Phương án 3, tỷ lệ phát hành bằng 3% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 10,71 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên.

Ngoài ra, cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm và chỉ có tối đa 50 người lao động được quyền mua. Giá phát hành sẽ theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

Về tình hình nhân sự ban điều hành, hiện ông Võ Thành Đàng đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT QNS, 2 Phó giám đốc là ông Trần Ngọc Phương và Đặng Phú Quý (mới được bổ nhiệm ngày 12/8/2022). Ngày 31/7/2022, ông Nguyễn Hữu Tiến đã thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc sau 17 năm giữ vị trí này. 

Về thành viên HĐQT, vị trí Chủ tịch do ông Trần Ngọc Phương nắm giữ. Ngoài Phó chủ tịch là ông Đàng, 3 thành viên khác thuộc HĐQT là ông Nguyễn Hữu Tiến, ông Ngô Văn Tụ và ông Đặng Phú Quý. 1 thành viên của HĐQT độc lập là ông Nguyễn Văn Đông.

Đáng chú ý, trong năm 2022, Đường Quảng Ngãi chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho HĐQT và Ban kiểm soát. 

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 13/3, cổ phiếu QNS dừng tại 38.500 đồng/cp, giảm 26% so với mức đỉnh một năm trước.