Eximbank dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Đông Bắc 07:34 | 21/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Eximbank dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18%, nâng vốn điều lệ lên 17.469 tỷ đồng.

 

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 34,8% so với năm 2022 là 3.709 tỷ đồng.

 Eximbank muốn chia tiếp cổ tức tăng vốn lên gần 17.500 tỷ đồng. Ảnh EIB.

Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2022. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 12,3%, đạt 146.600 tỷ đồng, có thể được điều chỉnh tùy chỉnh theo định hướng điều hành của NHNN. Huy động vốn ước tăng 11% lên 165.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Eximbank là 1,8% và ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ này không quá 1,6% trong năm nay.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa 18 cổ phần). Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ được nâng lên 17.469 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank, dự kiến cho các lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ (hơn 6 triệu cổ phiếu). Thời điểm bán cổ phiếu quỹ sau khi đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 18% từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

 

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 207,7% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 185.056 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm trước. Huy động vốn cuối kỳ đạt 148.615 tỷ đồng tăng 8,2% so với năm trước.

Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 130.581 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,8%. giảm so với mức 1,94% của năm 2021.

Một nội dung quan trọng khác là HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022.

Theo quyết định ngày 8/6/2022 của Thủ tướng, định hướng mục tiêu vốn điều lệ đối với nhóm ngân hàng thương mại trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô lớn thì vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp bất thường giữa tháng 1, cổ đông Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên của các nhóm cổ đông cũ là SMBC và Thành Công, đồng thời bầu bổ sung 3 thành viên mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025.