2 "sếp lớn" của Eximbank vừa chuyển sang ABBank là ai?

2 "sếp lớn" của Eximbank vừa chuyển sang ABBank là ai?

Ông Nguyễn Cảnh Vinh, nguyên quyền Tổng giám đốc Eximbank và ông Trần Trung Kiên, Giám đốc cấp cao khu vực phía Bắc của Eximbank vừa được ngân hàng ABBank tuyển dụng và bổ nhiệm vào 2 vị trí nhân sự cấp cao.
Tân Tổng Giám đốc Eximbank là ai?

Tân Tổng Giám đốc Eximbank là ai?

Sau hơn 2 năm bỏ trống, Hội đồng quản trị Eximbank đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm tân Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Mã: EIB).