Eximbank tăng vốn điều lệ thêm gần 2.500 tỷ đồng

Eximbank tăng vốn điều lệ thêm gần 2.500 tỷ đồng

Eximbank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 2.400 tỷ đồng, đây là lần đầu tiên nhà băng này thực hiện tăng vốn điều lệ sau hơn một thập kỷ. Vốn điều lệ của Eximbank đã đứng yên ở mức 12.355 tỷ đồng từ năm 2012 đến nay.