Eximbank (EIB): Hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Thùy Dương 17:18 | 06/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 5/4, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch TP HCM về đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hiếu và Nguyễn Thanh Hùng.

Theo đó,  Eximbank cho hay 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng đều xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.  Việc từ nhiệm của các Thành viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.  

Trước đó, ngày 23/3, ông Hùng cũng đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD). Ông Hiếu là đại diện cho 1 nhà đầu tư, hiện nhà đầu tư này đã bán hết cổ phần tại Eximbank cho 1 nhà đầu tư khác.

Về thông tin lãnh đạo, ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng cùng được bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai diễn ra vào ngày 15/2/2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Eximbank có 7 thành viên, trong đó bà Lương Thị Cẩm Tú là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Về tình hình hoạt động, ngân hàng thông báo sắp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại TP HCM vào ngày 14/4. 

Theo đó, Eximbank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt tổng tài sản 210.000 tỷ đồng, mở rộng 13,5% so với đầu năm. Huy động vốn (tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá) đạt 165.000 tỷ đồng, tăng 11%. Dư nợ tín dụng (cho vay khách hàng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,6%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu trong năm 2023 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 34,8% so với năm 2022.  

Cùng ngày 6/4, Eximbank công bố báo cáo thường niên 2022 với thu nhập lãi thuần 5.592 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 3.709 tỷ đồng, tăng mạnh 207,8% svck. Giải trình về kết quả kinh doanh tăng mạnh, ngân hàng cho biết sau giai đoạn giãn cách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế dần phục hồi trở lại, khách hàng vay có nguồn thu nhập để trả nợ. Do đó, ngoài các khoản lãi dự thu hàng ngày, EIB thu hồi được nợ lãi của các khoản nợ quá hạn Nhóm 2-5, lãi của các khoản nợ cơ cấu do ảnh hưởng dịch Covid-19, nợ gốc đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro. Lãi suất tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước tăng đã đóng góp vào thu nhập lãi.