Eximbank: Nhiều chỉ tiêu kinh doanh đều ấn tượng, lãi trước thuế quý III tăng 3 lần

Trang Mai 08:35 | 27/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng so với cùng cùng kỳ. Đồng thời, các chỉ số sinh lời như ROA, ROE đều được cải thiện đáng kể so với năm 2021.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của EIB đạt 1.492 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 105,3 tỷ đồng, tăng 37%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 79 tỷ đồng, tăng gần 17%, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 22 tỷ đồng, tăng 6%, chi phí hoạt động tăng 48% lên 702 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng có 296 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng. Trước thuế, EIB lãi 1.278 tỷ đồng, tăng mạnh 210% so với quý III năm ngoái. 

Theo ngân hàng, các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh hầu hết đều tăng so với cùng kỳ do dư nợ cho vay bình quân quý III tăng so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, ngân hàng thu được một số khoản lãi từ xử lý nợ xấu và do lãi suất tiền gửi liên ngân hàng tăng. EIB giảm 63 tỷ đồng mua bán chứng khoán đầu tư do ngân hàng giảm danh mục chứng khoán để chuyển dịch vốn sang các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả hơn. 

Luỹ kế 9 tháng, EIB có 4.154 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 63,7% so với cùng kỳ. Trước thuế, ngân hàng báo lãi 3.181 tỷ đồng, tăng 229,3%. 

 

Thời gian qua, EIB đã đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ thanh toán, hoạt động thu hồi nợ và cắt giảm mạnh chi phí hoạt động nhằm hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Hiện nay, EIB là một trong những ngân hàng vẫn duy trì được nền tảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp truyền thống luôn đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian dài, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam. 

Về tình hình tài chính, tính đến 30/9, EIB ghi nhận tổng tài sản 183.674 tỷ đồng, tăng 10,8%. Trong đó tiền mặt, vàng bạc đá quý 2.247 tỷ đồng; tiền gửi tại ngân hàng nhà nước tăng lên 5.445 tỷ đồng; tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng và cho vay 32.484 tỷ đồng; cho vay khách hàng 126.082 tỷ đồng. 

Hết quý III, EIB có tổng nợ 163.551 tỷ đồng. Trong đó huy động từ khách hàng đạt 145.261 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7%, dư nợ tín dụng 127.522 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% (trong đó không phát sinh cấp tín dụng là các trái phiếu doanh nghiệp). Tỷ lệ nợ xấu của EIB ghi nhận 1,86% (giảm so với mức 1,94% cuối năm 2021). Đồng thời, ngân hàng đã cải thiện đáng kể các chỉ số sinh lời như ROA, ROE so với năm 2021. 

Về tình hình lưu chuyển tiền tệ, EIB ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.732 tỷ đồng, trong đó 7.269,5 tỷ đồng đến từ tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng. Dòng tiền đầu tư âm 137 tỷ đồng do ngân hàng mua sắm tài sản cố định. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt 9.594 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 40.176 tỷ đồng. 

Mới đây, EIB đã công bố thông tin bất thường về việc 2 Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) từ nhiệm. Cụ thể, theo công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), EIB đã nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT gồm: bà Lê Thị Hồng Anh - Thành viên HĐQT, ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập, từ nhiệm với các lý do cá nhân.

Tại đơn từ nhiệm của 2 nhân sự HĐQT đính kèm công bố thông tin, ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập nêu rõ: "Với tư cách Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ, đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của nội bộ Eximbank. Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia HĐQT tại Eximbank nên tôi làm đơn này xin được từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 7 (2020-2025) tại Eximbank". Ông Đại bày tỏ nguyện vọng được Đại hội đồng cổ đông Eximbank và HĐQT Eximbank sớm xem xét chấp thuận.

Tương tự, đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Hồng Anh cũng cho biết đã thực hiện đầy đủ, đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của nội bộ Eximbank. Vì lý do cá nhân, bà Hồng Anh cho biết không thể tiếp tục tham gia HĐQT tại Eximbank nên làm đơn xin được từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 7 (2020-2025) tại Eximbank; đồng thời bày tỏ nguyện vọng được Đại hội đồng cổ đông Eximbank và HĐQT Eximbank sớm xem xét chấp thuận.