Eximbank tăng vốn điều lệ thêm gần 2.500 tỷ đồng

Đông Bắc 07:20 | 13/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Eximbank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 2.400 tỷ đồng, đây là lần đầu tiên nhà băng này thực hiện tăng vốn điều lệ sau hơn một thập kỷ. Vốn điều lệ của Eximbank đã đứng yên ở mức 12.355 tỷ đồng từ năm 2012 đến nay.

 

 NHNN chấp thuận Eximbank tăng vốn điều lệ thêm gần 2.500 tỷ đồng. Ảnh EIB.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) tăng vốn điều lệ thêm 2.458,8 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua và HĐQT Eximbank thống nhất.

Từ giữa tháng 6, HĐQT Eximbank  đã có Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giai đoạn 2017-2021. Eximbank dự kiến phát hành hơn 245,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa là 20 cổ phần. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ trong giai đoạn 2017-2021.

Như vậy sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 12.355 tỷ đồng lên 14.814 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm Eximbank tăng được vốn điều lệ. Ngân hàng nâng vốn gần nhất là năm 2011 khi chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 17%. Lần gần nhất Eximbank trả cổ tức là mức 4% bằng tiền mặt từ năm 2014.

Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ... và mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Chủ tịch HĐQT bà Lương Thị Cẩm Tú cho biết ngân hàng sẽ tiến hành chia cổ tức ngay sau khi có sự chấp thuận của NHNN. Năm 2022, ngân hàng dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ cao hơn nhiều 2021 do kế hoạch lợi nhuận đề ra tăng 107,5% so với thực hiện năm.

Về hoạt động kinh doanh, Eximbank cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình trong năm nay. Theo báo cáo tài chính, Eximbank là ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong quý II/2022 khi báo lãi trước thuế đạt 1.094 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 243% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong hệ thống.

Về kế hoạch năm nay, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%. Dư nợ tín dụng (dư nợ cho vay + trái phiếu doanh nghiệp) đạt 127.149 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%.