FPT: Doanh thu quý IV/2022 vượt 13.000 tỷ, khối Công nghệ và Viễn thông đóng góp gần 90%

Trang Nguyễn 21:36 | 20/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo tài chính được FPT công bố ngày 19/1, trong quý IV/2022, doanh nghiệp này đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. Trong đó, Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59,5% doanh thu và 39,5% lợi nhuận trước thuế của FPT.

Ngày 19/1, CTCP FPT (HOSE: FPT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022.

Theo đó, về kết quả kinh doanh, Tập đoàn ghi nhận 13.042 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi 7.801 tỷ đồng giá vốn, FPT thu về 5.241 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 30,2%. Biên lãi gộp của doanh nghiệp đạt 40,2%, tăng nhẹ so với mức 37,6% của quý IV/2021. 

Trong quý, FPT ghi nhận doanh thu tài chính tăng 41,4% lên mức 526 tỳ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng tương ứng lên 644 tỷ đồng, tức tăng 75%. Trong khi đó, chi phí bán hàng là 1.481 tỷ đồng, tăng 32,5%; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi tăng 22% so với cùng kỳ, lên mức 1.762 tỷ đồng.

Do các chi phí đồng loạt tăng cao, lãi ròng của FPT chỉ tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ lên mức xấp xỉ 1.620 tỷ đồng.

Khối Công nghệ và Khối Viễn thông là động lực chính trong tăng trưởng kết quả kinh doanh của FPT trong quý.

Cụ thể, quý IV/2022, Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 7.778 tỷ đồng, tăng 20,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 786 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Như vậy, Khối Công nghệ đóng góp 59,5% doanh thu và 39,5% lợi nhuận trước thuế của FPT. Trong đó, Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 5.456 tỷ đồng, tăng 32,2% và lợi nhuận trước thuế là 777 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, điều này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng đến từ thị trường Mỹ và APAC.

Với Khối viễn thông, trong quý IV/2022, doanh thu ghi nhận 3.922 tỷ đồng, tăng 13,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 649 tỷ đồng, tăng 6,1%. Kết quả kinh doanh này đã đóng góp 30,1% doanh thu và 32,6% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn. trong đó, dịch vụ viễn thông đem về doanh thu 3.711 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế là 580 tỷ đồng, tăng 11,8%

Luỹ kế cả năm 2022, FPT thu về 44.017 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.654 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2021. Lãi ròng trong năm 2022 tăng 21,1% so với năm 2021, lên mức 6.476 tỷ đồng. 

Như vậy, trong năm qua, FPT đã vượt 3,8% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 

 

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 51.655 tỷ đồng, giảm 3,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 19.476 tỷ đồng, tương đương 37,7% tổng tài sản; bao gồm: 3.881 tỷ đồng tiền mặt, 2.559 tỷ đồng tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các NHTM) và 13.036 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng). Hàng tồn kho của FPT ghi nhận 1.966 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cuối tháng 12/2021.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, FPT ghi nhận nghĩa vụ nợ 26.312 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cuối năm 2021. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 12.382 tỷ đồng, chiếm khoảng 47% tổng nợ. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 25.343 tỷ đồng.

 

Kết phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu FPT tăng 500 đồng lên 83.900 đồng/cổ phiếu, đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm.