FPT Retail đặt mục tiêu lãi trước thuế 720 tỷ đồng năm 2022

Lê Thị Thu Hà 07:59 | 15/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm nay, FPT Retail đặt mục tiêu cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước tới nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT) vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Năm nay, FPT Retail đặt mục tiêu 27.000 tỷ đồng doanh thu thuần, 720 tỷ lợi nhuận trước thuế; tăng lần lượt 20% và 30% so với năm 2021. Đây cũng là con số doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục của công ty từ trước tới nay.

HĐQT cũng thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự họp là ngày 9/3. Ngày tổ chức đại hội dự kiến là ngày 15/4.

Năm 2021, FPT Retail đạt 22.495 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 53% và 554 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp gần 20 lần năm trước đó.

Năm 2021 đánh dấu mốc nhà thuốc Long Châu của FPT Retail đã có lãi với doanh thu chuỗi đạt 3.977 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2020.

Kết thúc năm 2021, chuỗi FPT Shop đạt 647 cửa hàng, tăng thêm 52 cửa hàng so với đầu năm 2021.

Còn hết năm 2021, Long Châu sở hữu 400 nhà thuốc trên khắp 53 tỉnh thành, mở mới 200 nhà thuốc so với đầu năm. Trong đó, chỉ riêng trong quý IV, gần 100 cửa hàng Long Châu được mở mới, nhờ đó Long Châu đã vượt mục tiêu mở mới 150 cửa hàng đặt ra đầu năm 2021. Long Châu đã trở thành chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc bán lẻ với thị phần 45% theo số liệu thống kê từ nhà cung cấp.