Hà Nội thông qua đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến chi 832 tỷ đồng

18:38 09/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Với Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, TP.Hà Nội phấn đấu có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới, ưu tiên các doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển các ngành mũi nhọn.

Ngày 9/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội thông qua Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội.
 
Theo đề án, đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố; các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Đề án có 3 nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ theo cơ chế của TP.Hà Nội.
 
Hà Nội dự kiến chi 832 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp
Các đại biểu ấn nút thông qua đề án. Ảnh: Khánh Linh
 
Mục tiêu của đề án nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần cải thiện chỉ số PCI của thành phố; phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), giai đoạn 2021 - 2025 có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố.
 
Đề án cũng nêu rõ mục tiêu, giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách thành phố.
 
Đề án cũng sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.
 
Dự kiến, kinh phí thực hiện đề án là hơn 832 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và hơn 125 tỷ đồng từ kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia. Đề án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.
 
Về quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đối tượng áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn TP.Hà Nội; các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn; các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp./.

Theo Thời báo tài chính