Hà Nội 'thúc' thực hiện kết luận thanh tra dự án nhà ở, BT

10:22 15/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Chánh Thanh tra TP; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành của TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh tra (KLTT) của Trung ương và TP.

Theo UBND TP Hà Nội, một số vụ việc lớn, có tính chất phức tạp kéo dài như: Thanh tra Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị; Thanh tra Chính phủ tại Tổng Công ty HUD; Thanh tra Chính phủ về Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì; Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP; Thanh tra TP việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn;....
 
Để thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, UBND TP yêu cầu Chánh Thanh tra TP, Giám đốc, thủ trưởng các các Sở, ban, ngành của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc trong việc thực hiện các kết luận thanh tra của Trung ương và TP đã được UBND TP chỉ đạo thực hiện.
 
 Hà Nội 'thúc' thực hiện kết luận thanh tra dự án nhà ở, BT - ảnh 1

Hà Nội 'thúc' thực hiện kết luận thanh tra dự án nhà ở, BT

 
Theo đó, các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo nguyên tắc: Tất cả các nội dung kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra phải tổ chức triển khai thực hiện; đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc thì phải báo cáo làm rõ, đề xuất báo cáo UBND TP tổng hợp để báo cáo, kiến nghị với TTCP, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo; Đối với nội dung xử lý trách nhiệm phải kiên quyết thực hiện.
 
Đồng thời, UBND TP cũng giao Thanh tra TP tiếp tục là đầu mối đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện toàn bộ các kết luận Thanh tra, xác định các đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa dứt điểm; Làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, có văn bản gửi cho các đơn vị yêu cầu nghiêm túc thực hiện, có biện pháp giám sát; Đề xuất phương án xử lý trách nhiệm đơn vị không thực hiện; Đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng, những kết luận thanh tra có thể loại khỏi diện tồn đọng theo quy định…
 
Ngoài ra, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc nghiên cứu đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra; Xây dựng hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu các quyết định thanh tra, kết quả thanh tra và kết quả thực hiện sau thanh tra dùng chung cho toàn TP.
 
Thống nhất tiêu chí, niên độ báo cáo để thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp. Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong công tác thực hiện các kết luận thanh tra, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra nhất là các kết luận thanh tra của Trung ương và TP liên quan trách nhiệm tổ chức thực hiện của nhiều đơn vị, không để tồn đọng kéo dài. Đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 15/8/2020.
 
Đặc biệt, UBND TP giao Sở Nội vụ căn cứ báo cáo của Thanh tra TP về việc thực hiện các kết luận của Thanh tra trên địa bàn TP để xem xét, đánh giá, không khen thưởng, hạ điểm thi đua năm của các đơn vị, người đứng đầu đơn vị và các cá nhân có liên quan chậm triển khai thực hiện kết luận thanh tra.
 
Theo Dân Việt