Hết năm 2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ bị `khai tử`, người dân chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân

19:59 | 13/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 13/11, Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi) với 93% đại biểu tán thành. Trong đó có nội dung, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy có giá trị đến hết năm 2022.
Cụ thể, với 449/455 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Cư trú (sửa đổi) với thay đổi căn bản nhất là quyết định chuyển phương thức quản lý cư trú, bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy được dùng từ hàng chục năm nay. 

Luật Cư trú (sửa đổi) có 7 chương, 38 điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản ký cư trú; nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. 
 
Sổ hộ khẩu giấy được dùng đến hết ngày 31/12/2022
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi)

Luật Cư trú (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Luật cư trú (sửa đổi) thay thế việc quản lý thường trú, tạm trú từ phương thức thủ công bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang dùng công nghệ thông tin. Cơ quan chức năng sử dụng mã định danh cá nhân của người dân để truy cập, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tuy ủng hộ phương thức quản lý cư trú mới, song nhiều đại biểu cho rằng, từ nay đến khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể vẫn chưa hoàn thiện, chưa vận hành thông suốt. Vì vậy, người dân cần được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đến hết năm 2022 để chứng minh nơi cư trú, giải quyết các thủ tục hành chính trong trường hợp cần thiết.
 
Sổ hộ khẩu giấy được dùng đến hết ngày 31/12/2022
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được dùng đến hết ngày 31/12/2022

Trước nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến đại biểu về thời gian hiệu lực của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Kết quả cho thấy, 266 đại biểu đồng ý với phương án cho phép người dân tiếp tục sử dụng hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đến hết năm 2022; 135 đại biểu đồng ý đến ngày 1/7/2022. Thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa dự thảo Luật theo ý đại đa số. 

Báo cáo giải trình, tiếp thu dự luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày, việc kéo dài hiệu lực của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đến năm 2022 nhằm tránh làm phát sinh thủ tục hành chính gây phiền phức cho người dân. Đồng thời tránh tạo áp lực lớn cho cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.

Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định, quy định trên không ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của Luật Cư trú (sửa đổi) từ giữa năm 2021. 

Trước đó, trong khi thảo luận về Cơ sở  về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là điều người dân rất mong đợi.

Thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đại tướng Tô Lâm cho biết đã thu thập được 90%, đang thẩm định, phúc tra lại và đưa vào hệ thống. Còn 10% sẽ cố gắng hoàn thành trong năm 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận, không có thời gian chuyển tiếp sẽ bắt buộc các cơ quan quản lý đều phải phối hợp với nhau để thực hiện theo đúng lộ trình đề ra.
 
5 nội dung quan trọng nhất sẽ được bàn bạc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Hương Quỳnh