Họp báo Chính phủ: Bốn nhiệm vụ để nâng hạng thị trường chứng khoán

Trần Trung/TTXVN 07:49 | 02/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đến giai đoạn hiện nay rất cần thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển mới. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều ngày 1/2.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc được nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế là nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này Nghị quyết của Chính phủ đã chỉ đạo, đồng thời quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã đưa vào mục tiêu.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ xác định đây là mục tiêu bao trùm và phấn đấu cùng với các bộ, ngành liên quan đốc thúc để đạt được, vì vậy để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025, trong năm 2024 Bộ Tài chính sẽ có nhiều việc để triển khai thực hiện, trong đó có bốn nhiệm vụ quan trọng.

Nhiệm vụ đầu tiên là xử lý yêu cầu về ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài đều phải ký quỹ 100% trước khi giao dịch, và theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng, đây chính là rào cản cần phải giải quyết nếu muốn nâng hạng thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng quốc tế và các thành viên thị trường xem xét và đánh giá vấn đề này. Bộ Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền phương án tốt và khả thi để xử lý trong năm 2024.

Nhiệm vụ thứ hai là Việt Nam phải rõ ràng, minh bạch về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết, giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Về vấn đề này, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố thông tin rõ ràng, đầy đủ bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh. Đồng thời, Bộ cũng sẽ yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố những thông tin này trên thị trường.

Nhiệm vụ thứ ba về vấn đề minh bạch thông tin.  Thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được Bộ Tài chính triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết kết thúc năm 2024 cơ bản công bố thông tin theo quy định trên thị trường.

Nhiệm vụ thứ tư, Bộ Tài chính sẽ chủ động đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường sớm nhất.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, để được đánh giá, xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán còn phụ thuộc nhiều vào quy định pháp lý. Những vấn đề nêu trên được thể hiện bằng văn bản pháp lý, nhưng phải được thể hiện trên thực tế của thị trường.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, trong bất kỳ giải pháp nào Bộ Tài chính sẽ đảm bảo được thị trường chứng khoán Việt Nam quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và đảm bảo vận hành thị trường ổn định, an toàn và bền vững./.