Hủy 9 đợt chào bán trái phiếu của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

PV 21:00 | 04/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ bị hủy bỏ, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do “hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ".

3 đơn vị này gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.
Quyết định trên được đưa ra dựa trên căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của 3 công ty trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

Đồng thời, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên.

Các công ty Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông, Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm chấp hành quyết định do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/4/2022.

 

Ngày 14/9/2021, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 6561/NHNN-TTGSNH quy định một số vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong 9 nhóm nội dung quy định trong văn bản, ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý thị trường bất động sản trong là nội dung thứ 3: Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch COVID-19, đặc biệt là dư nợ lĩnh vực bất động sản với mục đích tự sử dụng.

Ngày 3/12/2022, Văn phòng Chính phủ tiếp tục ban hành Công điện số 8857/CĐ-VPCP về việc tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Trong công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh.