Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp cuối năm tập trung phần lớn ở nhóm ngân hàng và bất động sản

Bình An 17:04 | 14/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là nội dung đáng chú ý được nêu trong báo cáo "Triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp" vừa được công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - VCBS vừa được công bố.

 Khối lượng phát hành TPDN kể từ đầu năm - Nguồn VCBS

Theo các chuyên gia VCBS, trong 9 tháng đầu năm có 411 đợt phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 244.191 tỷ đồng (-67.78% so với cùng kỳ). Có22 đợt phát hành ra công chúng giá trị 10.498 tỷ đồng (chiếm 4,3% tổng giá trị phát hành - GTPH).Nhìn chung, phát hành trái phiếu riêng lẻ vẫn được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Ngoài ra, có 2 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế giá trị 625 triệu USD của tập đoàn VinGroup. 

Theo dữ liệu chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), kể từ đầu năm khối lượng trái phiếu mua trước hạn đạt 135.180 tỷ đồng. Lượng mua lại trái phiếu có xu hướng tăng cao kể từ tháng 6/2022. 

 

Ngoài ra, cập nhật từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong tháng 9/2022, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 28.833 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là khối lượng phát hành TPDN theo từng tháng tiếp tục xu hướng giảm.Ngân hàng và bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong lượng phát hành trái phiếu thành công với tỷ trọng lần lượt 63% và 24%. 

Lượng trái phiếu các tổ chức tín dụng phát hành 9 tháng tăng tỷ trọng đáng kể so với 2021 do các trái phiếu này vốn đã chịu quản lý của pháp luật chuyên ngành và ít bị ảnh hƣởng hơn so với các trái phiếu thuộc các ngành khác trong bối cảnh thị trƣờng trầm lắng, các chuyên gia VCBS đưa ra nhận định.

 Khối lượng phát hành TPDN theo ngành

Các chuyên gia của công ty chứng khoán này đưa thống kê, Khối lượng đáo hạn TPDN tập trung nhiều vào 2023-2024 (~790 nghìn tỷ). Ước tính khối lượng đáo hạn TPDN Quý IV/2022 đạt 85 nghìn tỷ đồng, trong đó tập trung ở nhóm các ngân hàng (chiếm 53,4%), bất động sản (chiếm 27%). 

Ngoài ra, một áp lực ngắn hạn khác cũng được nêu ra làxu hướng tăng nhanh và mạnh của lãi suất điều hành của nhiều quốc gia trên thế giới trong khoảng thời gian ngắn đang tạo ra tác động tiêu cực lên các tài sản rủi ro neo theo lãi suất dài hạn. Thị trường TPDN không phải là ngoại lệ. Theo đó, lãi suất trái phiếu được dự báo tăng ở cả 2 cấu phần lãi suất tham chiếu và phần bù rủi ro. 

VCBS cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục giai đoạn trầm lắng với thanh khoản giảm dần. Điểm đáng chờ đợi sẽ là thời điểm hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp tập trung đi vào vận hành và đem lại tính thanh khoản tốt hơn đối với sản phẩm này