Chuyên gia: Nên có 'bảo hiểm trái phiếu doanh nghiệp' tại Việt Nam, tránh rủi ro cho nhà đầu tư

Chuyên gia: Nên có 'bảo hiểm trái phiếu doanh nghiệp' tại Việt Nam, tránh rủi ro cho nhà đầu tư

Nêu gợi ý từ thị trường quốc tế, ông Nguyễn Tú Anh cho rằng, nếu nhà đầu tư một mặt mua trái phiếu doanh nghiệp một mặt mua bảo hiểm, khi có rủi ro thì nhà đầu tư có thể yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho rằng mô hình này khó khả thi do chi phí rất cao.
Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đặc biệt?

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đặc biệt?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Đất Xanh Miền Nam khất nợ lãi lô trái phiếu 150 tỷ

Đất Xanh Miền Nam khất nợ lãi lô trái phiếu 150 tỷ

Mới đây, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa có thông tin công bố gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu lô trái phiếu MNRCH2123001.