Lạng Sơn xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh

18:47 | 26/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ đạo Lạng Sơn cần xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.
 Lạng Sơn xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh - ảnh 1
 Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng 26/9.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo Đại hội.
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển...
 
Tỉnh cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc nêu gương; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong khóa XI, XII, Nghị quyết Đại hội XIII tới đây, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm gắn với việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội; cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Lạng Sơn xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh - ảnh 2
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu: Lạng Sơn cần đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế-xã hội; trong đó trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và kinh tế đối ngoại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo đột phá nâng cao năng suất lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn của cả nước; đẩy mạnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và với cả nước.
 
Tỉnh phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 không còn huyện nghèo và cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.
 
Cùng với đó, Lạng Sơn tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chủ động xây dựng Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc.
 
Theo chinhphu.vn