Lợi nhuận ròng của FPT tăng gần 36% hai tháng đầu năm

Lê Thị Thu Hà 08:30 | 22/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mảng công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng của FPT. Trong đó lợi nhuận trước thuế mảng này tăng trưởng tới 56% so với cùng kỳ và đóng góp 44% và cơ cấu lợi nhuận trong hai tháng đầu năm.

CTCP Tập đoàn FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh hai tháng đầu năm với doanh thu đạt 6.102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) 1.102 tỷ đồng; tăng lần lượt 27% và 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ là 756 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ, đạt 106% kế hoạch đề ra và EPS hai tháng đạt 833 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng công nghệ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (55%) với 3.364 tỷ đồng (tăng 30,5%), mảng viễn thông đạt 2.306 tỷ đồng doanh thu (tăng 20,2%) và mảng giáo dục, đầu tư đem về 433 tỷ đồng doanh thu (tăng 40,5%).

Xét về cơ cấu lợi nhuận trước thuế, tỷ trọng góp của mảng công nghệ là 44%, mảng viễn thông là 41% và mảng giáo dục, đầu tư chiếm 15%. 

Nguồn: FPT.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 3.116 tỷ tương đương mức tăng trưởng 52%. Với khối lượng đơn hàng ký mới tăng trưởng tốt vào cuối năm 2021 và hoạt động kinh doanh của thị trường nước ngoài được đẩy mạnh đáng kể, doanh thu và LNTT mảng công nghệ lần lượt đạt 3.364 tỷ đồng và 490 tỷ đồng đồng, tăng trưởng lần lượt 30,5% và 56%. 

Về mảng xuất khẩu phần mềm tiếp tục đà tăng trưởng, đạt mức doanh thu 2.663 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 32,6%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 57%) và APAC (tăng 75%).

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 81,4%, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ đám mây (Cloud) tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ (310%), chiếm 61% doanh thu dịch vụ chuyển đổi số.

Nguồn: FPT.

Ngày 7/4, tập đoàn dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại đây, tập đoàn dự kiến trình cổ đông kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và hơn 20% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, sau hai tháng, tập đoàn đã thực hiện được 14,3% mục tiêu doanh thu và gần 14,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong đó, cả ba khối công nghệ, khối viễn thông, khối giáo dục, đầu tư và khác đều kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu và lợi nhuận. Khối công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục đóng góp lớn nhất (gần 59%) vào tổng doanh thu với 24.900 tỷ đồng, còn khối giáo dục, đầu tư sẽ tăng trưởng mạnh nhất với 32,5%.