Lợi nhuận ròng của Long Hậu giảm 32% trong năm 2022

Đăng Nguyên/VNB 10:38 | 01/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2022, doanh thu của Long Hậu giảm 20% và lãi ròng giảm 32% so với năm 2021. Riêng lãi ròng quý IV tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Long Hậu (Mã: LHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần 103 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Việc cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu mang về cho Long Hậu 32 tỷ đồng doanh thu; cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại mang về 35 tỷ đồng và các hoạt động khác mang về 36 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý của doanh nghiệp hơn 17 tỷ đồng trong khi quý IV/2021, doanh nghiệp hoàn nhập chi phí nhân viên dã trích (6,4 tỷ đồng) nên ghi nhận âm 66 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoảng lợi nhuận khác hơn 4 tỷ đồng, không được thuyết minh rõ.

Quý IV/2022, doanh nghiệp lãi ròng 30,5 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế năm 2022, Long Hậu đạt doanh thu 629 tỷ đồng, giảm 20% và lãi ròng ghi nhận 202 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2021.

Nguồn: Báo cáo tài chính của LHG.

So với thời điểm đầu năm, các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không có sự thay đổi đáng kể. Cuối năm 2022, Long Hậu có tổng tài sản 3.002 tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm giữ 1.223 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng và có lượng hàng tồn kho ở mức 611 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại cuối quý IV/2022 của doanh nghiệp là 1.469 tỷ đồng. Phần lớn trong đó là các khoản nợ phải trả ngắn hạn. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 142 tỷ đồng với gần 44 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

Trong năm 2022, doanh nghiệp chỉ thực hiện đi vay 500 triệu đồng nhưng đã tiến hành chi trả hơn 45 tỷ đồng nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần cả năm của doanh nghiệp gần 92 tỷ đồng, trong đó dòng tiền hoạt động kinh doanh 271 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động đâu tư âm gần 140 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động tài chính âm 140 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cuối năm 2022, ghi nhận 1.533 tỷ đồng, gồm 863 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 97 tỷ đồng dành cho quỹ đầu tư phát triển.

Kết phiên sáng ngày 31/1, thị giá cổ phiếu LHG dừng ở 24.550 đồng/cp.

(Nguồn: Tradingview).