Nhóm ngành nào đang duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận?

Nhóm ngành nào đang duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận?

Các chính sách tài khóa, tiền tệ và kích cầu tiêu dùng đã thúc đẩy sự tăng trưởng "quý sau cao hơn quý trước" của nền kinh tế cuối năm 2023. Đây cũng là những dấu hiệu tích cực cho lợi nhuận doanh nghiệp trong quý IV/2023.