Lũng Lô, Sông Đà 5 và nhiều nhà thầu bị "điểm mặt" vì không đáp ứng được yêu cầu

06:44 | 15/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 11/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng đầu năm 2021.

Bản danh sách có đến 16 nhà thầu thi công và 1 nhà thầu tư vấn thiết kế không đáp ứng yêu cầu trong 6 tháng đầu năm. Trong đó có nhiều nhà thầu tên tuổi có thể kể đến như Tổng công ty xây dựng Lũng Lô và Công ty Cổ phần Sông Đà 5, các doanh nghiệp trên bị nhắc nhở và yêu cầu chấn chỉnh trong thực hiện gói thầu 26, thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc dự án hồ chứa nước sông Chò 1 (Khánh Hòa), với phần công việc có giá trị lần lượt là 307,48 tỷ đồng và 170,52 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh bị nhắc tới 3 gói thầu là gói thầu số 27 - dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà (trị giá 54,5 tỷ đồng); gói thầu 7 - thi công xây dựng công trình dự án khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phố (trị giá 52,94 tỷ đồng) và gói thầu 7-XL - dự án hồ chứa nước IaMơr (trị giá 17,87 tỷ đồng).

Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 04 - CTCP cũng bị nhắc nhở do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại gói thầu số 36 đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước tại dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 375,41 tỷ đồng.

Lũng Lô, Sông Đà 5 và nhiều nhà thầu bị điểm mặt vì không đáp ứng được yêu cầu - ảnh 1

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Ảnh Dân Việt

Bộ NN&PTNT yêu cầu đối với 3 gói thầu của Công ty Minh Anh là tiếp tục tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi có báo cáo của các chủ đầu tư về việc đã khắc phục xong các tồn tại và báo cáo bộ ra văn bản chấp thuận.

Cũng tại văn bản trên, Bộ NN&PTNT tiếp tục nêu tên hàng loạt nhà thầu khác như Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hoàng Thông (dự án mở rộng cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng); Công ty Cổ phần Pusco; Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng 116 (dự án Nâng cấp cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang); Công ty TNHH giải phám BIM Hà Nội , Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hoà Bình)

Bộ NN&PTNT quản lý, bộ yêu cầu các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ đối với các nhà thầu công bố tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do trong quá trình thực hiện, trường hợp không chuyển biến thì xử phạt hợp đồng, điều chuyển khối lượng thực hiện giữa các nhà thầu (nếu là gói thầu thực hiện bởi liên danh) để thực hiện hợp đồng.

Còn các trường hợp đã điều chuyển nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ sẽ báo cáo Bộ NN&PTNT cho phép chấm dứt hợp đồng và đề nghị đăng tải thông tin nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng lên trang thông tin của Bộ, các Bộ ngành liên quan và cổng thông tin đấu thầu Quốc gia.

Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu với kiến nghị nhắc nhở, chấn chỉnh, chủ đầu tư tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ. Trường hợp không có chuyển biến tích cực, chủ đầu tư đề nghị Bộ xem xét hình thức xử lý tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang.

Hải Đăng