Một ngân hàng báo lãi tăng hơn 40% trong năm 2021

Trịnh Huyền Trang 10:33 | 14/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.979 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UpCOM: ABB) vừa có công bố về việc chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABB trước ngày 10/2/2022 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách 11/2/2022) được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng.

Nguồn tài chính sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng là từ một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ năm 2018 đến năm 2020 và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản ABBank đạt 120.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Phía ngân hàng cho biết sẽ trình ĐHCĐ dự kiến tổ chức tháng 4/2022 về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Trong năm 2022, ABBank cũng có kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu và thực hiện dự án chuyển đổi ngân hàng số theo lộ trình.

Chủ tịch HĐQT của ABBank, Ông Đào Mạnh Kháng chia sẻ sau khi hoàn tất lộ trình tăng vốn, ngân hàng cũng sẽ tiến hành ngay các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới.

Từ khóa: #ABBANK