Ngân hàng Á Châu báo lãi 12.000 tỷ đồng năm 2021, động lực tăng trưởng chính đến từ mảng dịch vụ

Trịnh Huyền Trang 08:29 | 26/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dù chi dự phòng rủi ro gấp 3,5 lần năm 2020, lợi nhuận trước thuế 2021 của ACB vẫn đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% và vượt 13% kế hoạch.

Dù chi dự phòng rủi ro gấp 3,5 lần năm 2020, lợi nhuận trước thuế 2021 của ACB vẫn đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% và vượt 13% kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trong năm vừa qua đạt xấp xỉ 12.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020 và vượt 13% kế hoạch năm.

Cụ thể, trong năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt 23.564 tỷ đồng, tăng 29,7% so với trước. Trong đó, thu nhập lãi chiếm 18.945 tỷ đồng, tăng 30%; thu ngoài lãi đạt 4.619 tỷ đồng, tăng 29%.

Động lực chính cho nguồn thu ngoài lãi của ACB đến từ mảng dịch vụ khi đóng góp 2.894 tỷ đồng, tăng trưởng 71%. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh chứng khoán cũng đem về khoản lãi đột biến 450 tỷ đồng cho ngân hàng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Mặt khác, mảng mua bán chứng khoán đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác lại không mấy khởi sắc khi số lãi thu về giảm lần lượt là 66,7% và 50,1% so với năm trước.

Tính chung cho cả năm, ACB đã chi ra 3.336 tỷ đồng để trích lập dự phòng, con số này cao gấp 3,5 lần so với 2020.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ACB đạt 527.770 tỷ đồng, tăng 18,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,2% lên 361.913 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng đã tăn 52,1% trong kỳ lên mức 2.799 tỷ đồng, qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay lên 0,77%. Song, với việc bổ sung bộ đệm nợ xấu lên 5.862 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ACB đã tăng từ mức 160% lên 210%, tức chi ra 2,1 đồng dự phòng cho mỗi đồng nợ xấu.

Về nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng trong kỳ tăng 7,6% lên 379.921 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm 94.329 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ CASA là 25%; tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm chiếm 283.173 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của ACB. (Nguồn: tổng hợp từ BCTC).
Từ khóa: #ACB