ACB công bố hoàn thành Basel III

ACB công bố hoàn thành Basel III

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã: ACB) vừa công bố chính thức hoàn thành triển khai các nội dung trọng yếu ILAAP và chuẩn mực Basel III - một trong những chuẩn mực yêu cầu cao về vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.
Ngân hàng ACB có tân Tổng giám đốc

Ngân hàng ACB có tân Tổng giám đốc

Ông Từ Tiến Phát - tân Tổng Giám đốc ACB đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng này.