Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho vay lãi suất 0% với các tổ chức tín dụng diện 'kiểm soát đặc biệt'

21:36 30/05/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

NHNN đang lấy ý kiến để ban hành thông tư quy định về cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, nhằm hỗ trợ khả năng thanh khoản, phục hồi của các tổ chức này.

Nội dung thông tư tập trung vào các quy định đối với Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cùng các tổ chức tín dụng khác, nhằm cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân...

Mức lãi suất có thể được ưu đãi đến 0% theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, theo điều 5 của dự thảo thông tư quy định về các trường hợp cho vay đặc biệt lãi suất 0% như sau:

Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực sau chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ thanh khoản đối với công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô khi công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ thanh khoản đối với quỹ tín dụng nhân dân khi quỹ tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với quỹ tín dụng nhân dân theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho vay lãi suất 0% với các tổ chức tín dụng diện 'kiểm soát đặc biệt' - ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Ảnh: VGP News.

Theo đó, quy định về nguồn tiền cho vay đặc biệt của:

Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này là từ thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền.

Nguồn tiền cho vay đặc biệt của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong các trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 5 Thông tư này là từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

Nguồn tiền cho vay đặc biệt của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong các trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 3 Điều 5 Thông tư này là từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Nguồn tiền cho vay đặc biệt trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư này do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng khác xem xét, quyết định, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho vay lãi suất 0% với các tổ chức tín dụng diện 'kiểm soát đặc biệt' - ảnh 2

Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu GPBank là ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước thu mua lại bắt buộc toàn bộ số cổ phần với mức giá 0 đồng từ ngày 07/07/2015. Ảnh: Thương Giao Online.

Dự thảo thông tư mới cũng quy định về tài sản đảm bảo theo thứ tự ưu tiên: Cầm cố giấy tờ có giá bao gồm tín phiếu NHNN; trái phiếu Chính phủ (gồm: tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu công trình Trung ương, công trái xây dựng Tổ quốc); trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu Chính quyền địa phương do UBND TP. Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND TP. Đà Nẵng phát hành.

Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc), ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại quy định tại điểm b Khoản này) và doanh nghiệp khác; Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với cá nhân, tổ chức (trừ tổ chức tín dụng).

Về thời hạn cho vay đặc biệt: thời hạn cho vay đặc biệt trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 5 do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định nhưng dưới 12 tháng. Thời hạn cho vay đặc biệt trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 5 thực hiện theo thỏa thuận giữa bên cho vay và bên đi vay.