Ngân hàng Phương Đông đặt mục tiêu lãi vượt 7.100 tỷ đồng năm 2022, tăng 29% so với năm trước

Trịnh Huyền Trang 09:06 | 24/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mức tăng trưởng lợi nhuận được đưa ra dựa trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% đạt 129.493 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận được dựa trên cơ sở tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% đạt 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Các mục tiêu này sẽ được Hội đồng quản trị trình cổ đông trong kỳ trong kỳ đại hội cổ đông thường niên thời gian tới.

Nguồn: OCB.

Theo kế hoạch được đưa ra trước đó, OCB dự kiến duy trì mức cổ tức từ 20% - 25% cho cổ đông.

Ngân hàng dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/4 tới đây, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 24/3.

Trong năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.519 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA tương ứng ở mức 2,59% và 22%.