Nhà Khang Điền (KDH) phát hành 9,6 triệu cổ phiếu ESOP giá 24.000 đồng

Diên Vỹ 15:06 | 07/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) hôm 6/6 vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Theo đó, HĐQT của KDH đã thông qua thực hiện phương án phát hành 64.293.706 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu; tương đương giá trị phát hành 642,94 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 10%, tức mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới; số cổ phiếu phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2021.

Ngoài ra, đối với ban lãnh đạo và nhân viên, KDH dự kiến thực hiện phương án phát hành 9.600.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Chương Trình ESOP), tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 24.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - quý III/2022. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đóng cửa phiên giao dịch 6/6, cổ phiếu KDH đóng cửa ở 40.600 đồng/ đơn vị, tức giảm khoảng 34% so với mức khởi điểm đầu năm nay là 54.400 đồng/ đơn vị.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2022, KDH báo cáo doanh thu 142,7 tỷ đồng, giảm mạnh 83,7% so với mức thực hiện 873,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý đạt 299,5 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo BCTC đã kiểm toán năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.746,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1.204,47 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,9% và tăng 4,3% so với năm 2020.

Về tình hình tài chính, hết quý I/2022, KDH ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh lên 17.396,9 tỷ đồng từ mức 14.348,8 tỷ đồng vào đầu kỳ, tức tăng 21,2%. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 16.427,7 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 969,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho lên tới 11.461 tỷ đồng, chiếm tới gần 70% trong tài sản ngắn hạn và chiếm khoảng 66% trong tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả đến hết quý I/2022 là 6.256,2 tỷ đồng, tăng 51,6% so với mức 4.127,8 tỷ vào đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.830,1 tỷ đồng, nợ dài hạn là 4.426,1 tỷ đồng.