Lý giải sức hút cổ phiếu ngân hàng giảm

Lý giải sức hút cổ phiếu ngân hàng giảm

Nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi, triển vọng doanh nghiệp đang gặp khó khăn hơn trước tác động của đại dịch là những nguyên nhân dẫn tới sức hút từ cổ phiếu ngân hàng giảm.