Nhật Bản áp dụng công nghệ AI giúp giảm lãng phí thực phẩm

16:33 | 02/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trí tuệ nhân tạo ngày càng có nhiều ứng dụng trong đời sống. Mới đây, các công ty Nhật Bản đang tăng cường sử dụng công nghệ tiên tiến này trong việc giảm lãng phí thực phẩm cũng như chi phí xử lý.