Điểm danh đất vàng 'ngủ quên' tại Hà Nội

Điểm danh đất vàng 'ngủ quên' tại Hà Nội

(DNVN) - Tại Hà Nội, không khó để kiếm những lô đất được quây tôn kín nhiều năm, bên trong cỏ mọc um tùm. Đầu năm 2018, lãnh đạo Thành phố chỉ đạo có thể hủy dự án quá 3 năm chưa thực hiện.