Những trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

15:10 | 02/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong một số trường hợp, cơ quan có thẩm quyền có thể từ chối nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) của người dân.
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) để người sử dụng đất có thể mua, bán, tặng cho, thừa kế,... được Nhà nước chủ trương thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo khoản 11 điều 7 Thông tư 33/2017, có một số trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp sổ đỏ, sổ hồng bị từ chối nếu thuộc các trường hợp sau:
 
Trường hợp nào bị từ chối hồ sơ cấp sổ đỏ
 

Trường hợp 1

 
Một trong những trường hợp bị từ chối tiếp nhận hồ sơ là nộp tại nơi không có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Điều 60 Nghị định 43/2014 đã quy định rõ nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận với cá nhân, hộ gia đình như sau:
 
Người dân nếu có nhu cầu xin cấp sổ đỏ có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có nhà đất.
 
Trong trường hợp không nộp ở UBND cấp xã thì nộp tại Bộ phận một cửa, đây là nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa cấp huyện sẽ chuyển giấy tờ tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Còn trong trường hợp địa phương chưa tổ chức Bộ phận một cửa thì người dân có thể nộp trực tiếp ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nếu địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 

Trường hợp 2

 
Trong một số trường hợp, do thiếu giấy tờ trong hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ mà cơ quan có thẩm quyền không thể thực hiện thủ tục đúng quy định dẫn đến việc từ chối hồ sơ. Theo đó, hồ sơ cấp sổ đỏ gồm các giấy tờ:
 
Trường hợp nào bị từ chối hồ sơ cấp sổ đỏ
 
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK tại Thông tư 24/2014.
 
Nếu đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014; còn nếu đăng ký quyền sở hữu nhà ở phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014.
 

Trường hợp 3

 
Người sử dụng đất khi làm hồ sơ đã kê khai nội dung không phù hợp, thiếu thông tin, không thống nhất với thông tin được lưu giữ ở cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất. Hoặc nếu người sử dụng vô tình hay cố tình sử dụng giấy tờ giả mạo quyền sử dụng đất thì cũng sẽ bị từ chối đơn.
 

Trường hợp 4

 
Người sử dụng đất là người đang thi hành án theo quy định pháp luật hoặc bị kê biên tài sản thi hành án. Người sử dụng đất sẽ bị từ chối cấp sổ đỏ khi có văn bản từ cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu dừng hoặc tạm dừng việc cấp sổ đỏ với chủ sử dụng là đối tượng phải thi hành án hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.
 

Trường hợp 5

 
Trường hợp nào bị từ chối hồ sơ cấp sổ đỏ
 
Trong trường hợp người sử dụng đất không đủ điều kiện để thực hiện quyền theo quy định về luật đất đai và các pháp luật khác liên quan. Theo điều 100, 101 Luật Đất đai 2013, cá nhân, hộ gia đình sẽ được cấp sổ đỏ lần đầu nếu có đủ điều kiện theo quy định như:
 
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 
Bên cạnh đó, người sử dụng đất sẽ bị từ chối cấp sổ đỏ nếu có văn bản giải quyết tranh chấp đất đai từ cơ quan thẩm quyền thông báo việc tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất.
 
Nếu hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ bị từ chối, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối (đính kèm hồ sơ đã tiếp nhận) không quá 03 ngày và gửi trực tiếp tới người nộp hoặc Bộ phận một cửa, UBND cấp xã để đưa lại cho người nộp.
 
 
 
Linh Chi (t/h)