Luật Đất đai 2024: Động lực tạo khởi sắc cho thị trường bất động sản Việt Nam

Luật Đất đai 2024: Động lực tạo khởi sắc cho thị trường bất động sản Việt Nam

Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tháng 1/2024 được xem là bước đột phá trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Một trong 5 nhóm nội dung thay đổi lớn tại Luật Đất đai lần này là nhóm mở rộng quyền sử dụng đất đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai với nhiều điểm mới

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai với nhiều điểm mới

Sáng 19/2, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân thông tin về điểm mới nổi bật trong chính sách đất đai sửa đổi vừa được thông qua.
Luật Đất đai (sửa đổi): Có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển đất nước

Luật Đất đai (sửa đổi): Có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển đất nước

Ngày 18/1/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 và luật hóa các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp.
Thứ trưởng Bộ TN&MT: Sẽ có 9 nghị định, 6 thông tư hướng dẫn Luật Đất đai sửa đổi

Thứ trưởng Bộ TN&MT: Sẽ có 9 nghị định, 6 thông tư hướng dẫn Luật Đất đai sửa đổi

Đối với việc tổ chức xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) dự kiến có 9 Nghị định, 6 thông tư, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành để quy định chi tiết các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi).
Các chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh GPMB dự án trước khi Luật Đất đai có hiệu lực?

Các chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh GPMB dự án trước khi Luật Đất đai có hiệu lực?

Luật Đất đai 2024 được thông qua mới đây đã bỏ khung giá đất, quy định này được đánh giá ít nhiều sẽ khiến giá đền bù đất sẽ sát với giá thị trường, từ đó làm tăng giá BĐS. Theo chuyên gia, một số chủ đầu tư có thể sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ GPMB để làm dự án ngay trong 2024, trước khi luật mới có hiệu lực.
Luật Đất đai (sửa đổi): Khả năng tiếp cận đất đai của cá nhân, tổ chức nước ngoài vẫn còn hạn chế

Luật Đất đai (sửa đổi): Khả năng tiếp cận đất đai của cá nhân, tổ chức nước ngoài vẫn còn hạn chế

Theo VARS, Luật Đất đai 2024 không bổ sung "cá nhân nước ngoài" là chủ thể có quyền sử dụng đất gắn với nhà ở được sở hữu tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở. Không có cơ chế cho phép doanh nghiệp FDI được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng dự án lại không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; chưa có quy định về cách thức giao đất cho doanh nghiệp FDI...