Nỗ lực chuẩn bị cho Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế

16:09 | 02/12/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tất cả mọi hoạt động của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nan (DNTNVN) đang hướng về những kết quả cao nhất cho những ý kiến tham mưu, hiến kế toàn diện, có ý nghĩa sâu rộng, góp phần hoàn thiện có chế chính sách phát triển kinh tế…
Nỗ lực chuẩn bị cho Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế - ảnh 1
PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN chủ trì cuộc họp bàn thực hiện kế hoạch tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Ngay khi nhận được Văn bản về việc đề nghị hưởng ứng cuộc Vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” của Ban Kinh tế Trung ương, cụ thể là việc Ban Kinh tế Trung ương nhất trí đồng chủ trì cùng Hội DNTNVN tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”, Hội DNTNVN đã gửi giấy mời tới Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Chi hội-Hội DNTNVN cùng đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân.

Trung ương Hội DNTNVN mong muốn đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân sẽ đóng góp ý kiến, tham luận tại Diễn đàn sắp tới, tập trung vào các vấn đề sau:

Doanh nghiệp, doanh nhân tập trung vào việc nhận diện vấn đề và góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách với Đảng, Nhà nước về các nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đáng chú ý, doanh nghiệp, doanh nhân có thể lựa chọn một trong những vấn đề cụ thể như giải pháp bảo đảm kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, tự do kinh doanh trên những lĩnh vực pháp luật không cấm; phát triển nhanh và bền vững các doanh nghiệp tư nhân về số, chất lượng; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Các tham luận cũng hướng tới nội dung khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước; thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị; khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đồng thời, tham luận có thể đề cập tới nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, phát triển DNVVN phát triển nhanh, bền vững, cơ chế tăng cường tính minh bạch, đẩy mạnh xã hội hóa; tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn, tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; khắc phục những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân…

Các ý kiến tham luận sẽ được gửi về Hội DNTNVN và Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 10/12/2019. Được biết, các bài tham luận hoặc đề xuất, kiến nghị của doanh nhân sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Diễn dàn, đồng thời là bài dự thi Cuộc vận động Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Nỗ lực chuẩn bị cho Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế - ảnh 2
PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN chủ trì cuộc họp giao ban tập trung hoàn thiện các bước chuẩn bị cho “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Hiện cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tư nhân thuộc Hội DNTNVN đang hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động trên và nỗ lực cao nhất để những tham luận của mình có chất lượng tốt nhất, góp phần hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.

Ban Chấp hành Trung ương Hội DNTNVN cũng tập trung cao độ cho việc thực hiện kế hoạch tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” vào ngày 19/12 sắp tới. Các cuộc họp, thảo luận được triển khai liên tục, đặc biệt là việc thúc đẩy phát huy vai trò của Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Chi hội trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tất cả mọi hoạt động của Hội DNTNVN đang hướng về những kết quả cao nhất cho những ý kiến tham mưu, hiến kế toàn diện, có ý nghĩa sâu rộng, góp phần hoàn thiện có chế chính sách phát triển kinh tế. Đó cũng là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm khẳng định, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ doanh nhân tư nhân trong thời kỳ đồi mới.