Nhiều đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp phục hồi

Nhiều đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp phục hồi

Khó khăn về dòng tiền đang đặt doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vào những tình thế hết sức cấp bách, khó khăn; ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của nhiều ngành, lĩnh vực.
Doanh nghiệp tư nhân ít được khen thưởng dù đóng góp lớn

Doanh nghiệp tư nhân ít được khen thưởng dù đóng góp lớn

Đây là nhận định của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại buổi đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) diễn ra ngày 28/3. Theo các chuyên gia, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 40% GDP cả nước nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân được khen thưởng còn ở mức thấp.