Novaland gia hạn thành công 3 lô trái phiếu 2.750 tỷ đồng

Trương Nhi 16:07 | 25/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Novaland cho biết, công ty đã đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 3 lô trái phiếu mã NVLH2123010, NVLH2124002 và NVLH2224006, tổng giá trị 2.750 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện đối với 3 lô trái phiếu mã NVLH2123010, NVLH2124002 và NVLH2224006.

Theo đó, đối với lô trái phiếu mã NVLH2123010, Novaland cho biết, công ty sẽ kéo dài thời hạn trái phiếu thêm 3 tháng kể từ ngày đáo hạn là 17/3 (tức kéo dài đến ngày 19/6).

Bên cạnh đó, Novaland cũng bổ sung tài sản đảm bảo đối với lô trái phiếu trên là các quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP HCM của Novaland và/hoặc bên thứ 3.

 Novaland thành công gia hạn 3 lô trái phiếu. Ảnh NVL.

Lô trái phiếu mã NVLH2123010 được phát hành vào ngày 17/9/2021 với khối lượng 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 18 tháng, được đáo hạn vào ngày 17/3 năm nay.

Đối với lô trái phiếu mã NVLH2124002, trái phiếu được chuyển từ trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền thành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. 

Novaland bổ sung tài sản bảo đảm là cổ phần của CTCP Tập đoàn Nova Consumer. Kỳ hạn của lô trái phiếu trên cũng được kéo dài đến ngày 10/3/2025. 

Về phương án thanh toán, lãi suất trái phiếu áp dụng từ ngày ban hành nghị quyết đến lúc đáo hạn là 11,5%/năm. Bên cạnh đó, 100% tiền lãi trong kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn trái phiếu điều chỉnh.

Lô trái phiếu trên được Novaland phát hành ngày 26/4/2021 với khối lượng là 2,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp, tổng số tiền huy động được là 250 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, ngày đáo hạn là 26/4/2024. Người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Đối với lô trái phiếu mã NVLH2224006, theo Novaland, lô trái phiếu này sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu theo bản công bố thông tin (tương đương ngày 15/3/2026). 

Về tiền lãi trái phiếu, lãi suất trong thời gian gia hạn là 11,5%/năm. Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại trả cùng gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ. 

Cùng với đó, lô trái phiếu này sẽ không áp dụng lãi phạt do chậm thanh toán gốc và hoặc chậm thanh toán lãi trái phiếu trong thời gian thanh toán nợ.

Lô trái phiếu NVLH2224006 được phát hành ngày 15/3/2022 với khối lượng là 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp, huy động thành công 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng, ngày đáo hạn là 15/3/2024. 

Riêng với 2 lô trái phiếu mã NVLH2124002 và NVLH2224006, Novaland cho biết, trái chủ đã đồng ý không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu phát sinh sự kiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Novaland mua lại một phần trái phiếu.