Novaland lấy ý kiến cổ đông thay đổi phương án chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu

Minh Hằng 10:34 | 21/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dự định ban đầu, Novaland muốn phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ, 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và lượng cổ phiếu ESOP tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành.

Ngày 30/11 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trước đó.

Ngoài ra công ty còn lấy ý kiến về khung thỏa thuận về việc bồi hoàn cho bên đảm bảo. Chi tiết các phương án thay đổi chưa được tập đoàn công bố. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 13/12 đến hết 22/12.

Hồi tháng 3/2023, cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.

Số tiền thu được, Novaland dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước và bổ sung vốn lưu động.

Song song đó, Novaland còn dự kiến phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 1 cp được quyền mua thêm 1 cp mới). Giá chào bán cũng sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Số tiền thu được tối thiểu là 19.501 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Ngoài ra, Novaland cũng còn có phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành. Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt sẽ là người được quyền mua ESOP. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Trên thị trường, các cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn như NovaGroup, Diamond Properties liên tục giảm sở hữu do bị bán giải chấp hoặc do chủ động bán bớt cổ phiếu. Mới nhất, ngày 15/11, NovaGroup đã bị bán giải chấp và đưa tỷ lệ sở hữu tại Novaland về 20,778% vốn điều lệ. Còn tỷ lệ nắm giữ của Diamond Properties tại Novaland là 9,243% tại ngày 1/11.

Từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu NVL đã có nhịp hồi từ vùng 13.000 đồng/cp lên 16.200 đồng/cp chốt phiên 20/11, tương ứng tăng 25%.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView). 

Từ khóa: #Novaland