Quốc hội chính thức thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh mức lương cơ sở

19:59 | 12/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại phiên họp chiều ngày 12/11/2020, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước 2021 là 1.343.330 tỷ đồng.
Chiều nay ngày 12/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 92,53%. Cụ thể, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỉ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỉ đồng.
 
Dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh mức lương cơ sở
 
Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỉ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP); bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỉ đồng (tức 3,7% GDP) và bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỉ đồng (0,3% GDP). Ngoài ra, tổng mức vay ngân sách nhà nước sẽ là 608.569 tỉ đồng.
 
Đáng chú ý, trong Nghị quyết này, vào năm 2021 tới đây sẽ chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Theo lộ trình, kể từ 1/7/2020 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tại kỳ họp 9 hồi tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chưa tăng lương cơ sở theo lộ trình này. Bên cạnh đó, trong năm 2020 cũng sẽ không thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm), trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.
 
Dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh mức lương cơ sở
 
Với các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (TW), xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội theo lộ trình đến năm 2025 mà không đề nghị ngân sách TƯ hỗ trợ, sẽ được phép báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sử dụng nguồn làm lương còn dư đầu tư vào các dự án đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 96/2019.
 
Trường hợp cân đối thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, chính quyền địa phương cần chủ động sử dụng nguồn lực hợp pháp, tính cả nguồn cải cách tiền lương còn dư đến hết năm nay để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách an sinh xã hội đã ban hành trước đó. Còn trường hợp hụt thu cân đối thì nhanh chóng rà soát, cắt giảm nhiệm vụ chi chưa cần thiết theo Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 122/2020 của Quốc hội, tinh giảm nguồn cải cách tiền lương tương ứng 50% số hụt thu ngân sách địa phương.
 
Quốc hội cũng thống nhất bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước 533,647 tỷ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011-2014 còn dư của Bộ Công an, bổ sung dự toán chi đầu tư lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội cho Bộ Công an để thực hiện các dự án đã được phê duyệt đầu tư 440,424 tỷ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011-2014.
 
 
 
Linh Chi (t/h)