Quy đinh 3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

19:55 15/12/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra.

Theo Quyết định, ba sản phẩm này được chọn vì đáp ứng được các tiêu chí như: Thuộc danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động; phát huy hiệu quả tài nguyên, điều kiện tự nhiên của đất nước và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những loại thủy sản có năng suất và hiệu quả sản xuất cao; có khả năng thu hút đầu tư để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, các loại thủy sản này giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh với thủy sản của quốc gia khác trên thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu USD/năm.

Quy đinh 3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực - ảnh 1
 Cá tra một trong những đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước, xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trong phạm vi cả nước; định hướng phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực để tích hợp vào hệ thống quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Đồng thời, Bộ cần quản lý thông tin cập nhật về phát triển sản xuất các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
Bộ NN&PTNT sẽ căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển, để đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước; xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại địa phương; định hướng phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh đối tượng thủy sản nuôi chủ lực thực hiện đăng ký nuôi thủy sản theo quy định hiện hành; được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật; được cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về kết quả quan trắc cảnh báo môi trường, tình hình phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi có đề nghị.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2019.