Quy hoạch TP Nha Trang đến năm 2030 sẽ không còn đất trồng lúa

Hà Lê 10:31 | 19/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp tại TP Nha Trang giảm, diện tích đất phi nông nghiệp tăng mạnh.

 

 Theo quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất ở tại TP Nha Trang sẽ tăng mạnh. (Ảnh: Khải An). 

 UBND tỉnh Khánh Hoà vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất TP Nha Trang.

Theo đó, đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp tại TP Nha Trang giảm từ gần 10.722 ha xuống còn hơn 8.896 ha. Diện tích đất phi nông nghiệp tăng mạnh từ gần 7.634 ha lên hơn 16.631 ha.

Cụ thể, toàn bộ đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản (hơn 1.171 ha, tập trung chủ yếu tại 7 xã ngoại thành) đều sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp.

Diện tích đất ở đô thị sẽ tăng từ hơn 1.212 ha lên gần 2.261 ha và đất ở nông thôn tăng từ hơn 606 ha  lên hơn 1.637 ha. Đất thương mại, dịch vụ tại tăng từ hơn 996 ha lên hơn 3.866 ha. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ hơn 131 ha lên gần 1.799 ha.

Ngoài ra, hiện nay TP Nha Trang có hơn 7.066 ha đất chưa sử dụng nhưng theo quy hoạch đến năm 2030 toàn bộ diện tích này đều sẽ được sử dụng hết.

Mới đây, UBND TP Nha Trang đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn.

Trong đó, UBND TP yêu cầu tiến hành rà soát tất cả trường hợp đã thực hiện việc hiến đất làm đường từ ngày 1/7/2014 đến nay, thống kê, báo cáo bằng văn ban cho UBND TP (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trị, tham mưu). Thời gian hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Ngoài ra, UBND TP Nha Trang cũng yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai đã được phê duyệt (nếu có), báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 30/11/2022.

Đối với trường hợp chưa được phê duyệt, các địa phương phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ liên quan thẩm định để tổ chức cưỡng chế theo quy định, hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Cùng với đó, các địa phương được giao phải tiếp tục rà soát trường hợp đã vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, khu vực tự phân lô bán nền trái pháp luật trên địa bàn từ ngày 28/4/2022 trở về trước nhưng chưa xử lý; lập hồ sơ xử lý, báo cáo UBND TP (thông qua Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành) trước ngày 30/1/2023.