REE lập công ty điện gió vốn gần 870 tỷ ở Trà Vinh

Lê Thị Thu Hà 07:35 | 28/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
REE lập công ty con với mức sở hữu 100% để quản lý dự án điện gió 48 MW ở Trà Vinh.

HĐQT của CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) đã thông qua quyết định thành lập công ty con là Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh do REE nắm 100% vốn. 

Công ty có vốn điều lệ 868 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Trụ sở của công ty ở tỉnh Trà Vinh. Thời gian thực hiện trong quý I đến quý II năm nay.

REE sẽ sử dụng toàn bộ tài sản thuộc nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 thuộc xã Trường Hoà, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển giao chính thức thuộc sở hữu của REE để góp vốn và chuyển giao cho công ty con.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản dự án nhà máy điện gió V1-3 dự kiến là 2.137 tỷ với nợ vay gần 1.268 tỷ ứng với tài sản ròng là 869 tỷ đồng.

REE cũng sẽ chuyển giao toàn bộ nợ vay vào tài sản thế chấp cho công ty con.

Nhà máy điện gió V1-3 là dự án điện gió gần bờ do REE làm chủ đầu tư và sở hữu 100%. Nhà máy có công suất 48 MW, gồm 12 turbin gió đặt tại vùng bãi bồi tại xã Trường Long Hòa. Dự án được xây dựng trên diện tích 1.226 ha, sản lượng điện dự kiến là 158 triệu kWh/năm.

Hiện REE Energy - công ty thành viên chuyên về mảng năng lượng của REE đang quản lý 3 dự án điện gió gồm nhà máy điện gió Phú Lạc 2 ở Bình Thuận (26 MW), nhà máy điện gió Lợi Hải 2 ở Ninh Thuận (28,9 MW) và nhà máy V1-3.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của REE đạt 5.810 tỷ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.136 tỷ đồng, đạt mức cao nhất lịch sử với mức tăng 25% so với năm 2020. Với kết quả này, REE đã vượt 21% kế hoạch lợi nhuận và thực hiện 84% mục tiêu doanh thu năm.