Bộ Công Thương: "Chưa có cơ sở pháp lý giao EVN làm điện gió ngoài khơi"

Thu Hiền 08:39 | 18/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Công Thương cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý về·việc nghiên cứu thí điểm giao EVN và các doanh nghiệp trong nước triển khai điện gió ngoài khơi.

 

 

 

Bộ Công Thương đã trình Chính phủ về đề nghị ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Trong đó, Bộ Công Thương đề cập là về việc nghiên cứu thí điểm giao EVN và các doanh nghiệp trong nước triển khai điện gió ngoài khơi.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, việc xác định cụ thể dự án và doanh nghiệp trong nước triển khai dự án điện gió ngoài khơi thí điểm gặp một số khó khăn như hành lang pháp lý cho phát triển điện gió ngoài khơi còn chưa rõ ràng. Cụ thể, chưa phê duyệt Quy hoạch không gian biển Quốc gia, chưa có căn cứ xác định phạm vi quản lý biển.

Bên cạnh đó, pháp luạt về đầu tư chưa quy định cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư điện gió ngoài khơi.

Do đó, Bộ Công Thương cho rằng chưa có cơ sở pháp lý để giao cho EVN và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án điện gió ngoài khơi.


Bộ Công Thương cho biết, trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện lực sửa đổi, Bộ đã đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan để quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư vào ĐGNK.

Trước mắt, Bộ Công thương đề xuất Thủ tướng giao EVN và các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, khảo sát về các điều kiện phát triển ĐGNK, sẵn sàng triển khai khi có đủ cơ sở pháp lý để các cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư.