Triển vọng ngành điện 2023: Nhóm thủy điện 'hết thời', điện gió 'lên ngôi'

Triển vọng ngành điện 2023: Nhóm thủy điện 'hết thời', điện gió 'lên ngôi'

Năm 2023, nhóm thủy điện sẽ khó có thể ghi nhận tăng trưởng vượt trội như những năm trước do hiện tượng La Nina đã qua đi. Nhóm nhiệt điện khí LNG vẫn sẽ duy trì được mức sản lượng, còn nhóm năng lượng tái tạo, cụ thể là điện gió sẽ được ưu tiên phát triển hơn theo Quy hoạch điện VIII.